หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ต.ค. 2566    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 – 25669) 38
  4 ต.ค. 2566    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 495
  17 ต.ค. 2565    การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) 111
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 100
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 105
  1 ต.ค. 2563    บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประเภทสามัญ 94
  1 ต.ค. 2563    ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 98
  17 มิ.ย. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 267
  17 มิ.ย. 2563    บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประเภทสามัญ 336
  17 มิ.ย. 2563    โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ 289

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 778513 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน