หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 โครงสร้างองค์กร

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 813006 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน