หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.94-006 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 83
  31 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.94-001 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 107
  23 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.94-002 บ้านปราสาทหมู่ที่ 5 109
  23 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.94-007 บ้านบัวแก้ว หมู่ที่ 14 75
  17 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.94-005 บ้านโสกกาว หมู่ที่ 6 107
  8 ม.ค. 2564    เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 212
  30 ก.ย. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 274
  22 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280
  21 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 308
  15 พ.ค. 2563    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านโสกกาว หมู่ที่ ๖ ถึง บ้านห้วยแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๔ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 353

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 778459 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน