หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายโชคชัย  แก้วไชย  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.090-2581177

 
 
นายบุญคง  สิมารักษ์   นายวิวัช  ภูจำปา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.086 – 4027938

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.065 - 7063855

 

 

 
  นางสาวสุรี  ภูจำปา  
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081 – 4143055

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 778499 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน