หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 E-report
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2566    บันทึกแจ้งมาตรการประหยัดพลังงานใน อบต.เลิงแฝก 3
  4 ต.ค. 2566    บันทึกรายงานลดใช้พลังงาน6เดือนเมษา-กันยาย 5
  2 ต.ค. 2566    โครงการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ 2567 0
  2 ต.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ 2567 1
  2 ต.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการลดใช้พลังงาน 0
  2 ต.ค. 2566    ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน 0
  2 ต.ค. 2566    ประกาศการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน2567 0
  2 ต.ค. 2566    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน2567 0
  14 ก.ค. 2566    บันทึกข้อมูลพลังงานเดือนมิถุนายน66 21
  12 มิ.ย. 2566    สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 766391 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน