โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 79 จุด หมู่บ้านล่ะ 5 จุด


โครงการนำล่องของท่านนายก โชคชัย แก้วไชย และผู้บริหาร ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 79 จุด หมู่บ้านล่ะ 5 จุด ในชุมชนตำบลเลิงแฝกเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชุมชน