โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-report
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ(กิจกรรมรดน้ำดำหัว)


วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝกได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ (กิจกรารดน้ำดำหัว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้สงขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ปลูกฝังประชาชนมีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยมีนายโชคชัย  แก้วไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก  เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่าน นายอำเภอกุดรัง เข้าร่วมกิจกรรมและพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหวาน ในครั้งนี้ ฯลฯ