โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-report
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 15
  28 ส.ค. 2566    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 26
  9 พ.ค. 2566    การแต่งกายของนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก 20
  2 พ.ค. 2566    ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต เลิงแฝก 2566 21
  28 มี.ค. 2566    เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน 2566 21
  28 มี.ค. 2566    เชิญเที่ยวงาน ฉลองครบ 28 ปี อำเภอกุดรัง 45
  8 ก.พ. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 30
  9 ม.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 41
  5 ม.ค. 2566    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 32
  23 ธ.ค. 2565    รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 750583 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน