โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ม.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 9
  5 ม.ค. 2566    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 4
  23 ธ.ค. 2565    รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 15
  14 ธ.ค. 2565    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 24
  13 ธ.ค. 2565    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ได้ออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ อบต.เลิงแฝก 3
  1 ธ.ค. 2565    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11
  16 พ.ย. 2565    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปีงบประมาณ 2566 28
  1 มิ.ย. 2565    โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 63
  29 มี.ค. 2565    การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก 106
  13 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน 53

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 682979 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน